Pel nostre col·legi és molt important oferir totes les opcions a les famílies i facilitar l’educació dels seus fills i filles.

Per això oferim diferents descomptes i beques a títol privat així com us exposem les diferents beques que ofereix l’administració pública.

Descomptes per família nombrosa

Les famílies amb tres o més fills matriculats al Col·legi NSMontserrat podran beneficiar-se dels següents descomptes:

3r fill: 50% de descompte.

4t fill i següents: 100% de descompte.

*Aquest descompte s’aplica únicament sobre la cuota mensual de l’escola (Activitats complementàries i serveis) no sobre els serveis escolars (menjador, activitats extraescolars, matiners, sortides/viatges o llibres).

** Aquest descompte s’ha de sol·licitar, no és automàtic. Aquelles famílies que desitgin beneficiar.se haura de presentar la següent documentació: llibre de família.

*** En cas de tenir fills en diferents etapes, es tindrà en consideració el següent ordre de prelació:

Beques específiques de l’escola (privades):

Cobreixen un percentatge del cost de les activitats complementàries i serveis escolars, durant el curs. Per això és necessari emplenar el formulari que trobareu adjunt.

El període de sol·licitud ordinari de beca i/o ajuts privats de l’escola compendrà el mes de juny, de forma extraordinària es podrà presentar la sol·licitud al mes de setembre.

Beques menjador (Administració pública):

Cobreixen un percentatge del cost del servei de menjador. La beca es tramita a la seu de l’Ajuntament del poble d’empadronament. Si teniu dubtes o dificultats per fer-ho des de l’escola us ajudem a tramitar-ho.

Altres beques i ajudes per l’educació de l’administració pública

Si teniu qualsevol dubte no dubteu en consultar amb el personal de secretaria del centre.