A l’escola, sempre hem pensat que com millor es sent un infant i millor gestiona les seves emocions, més fàcil és aconseguir un clima adient per poder assolir els aprenentatges. Pensem que l’educació va lligada a les emocions, i que mai podem oblidar-nos de com estan i es senten els nostres alumnes.
Per aquest motiu, una vegada al mes, fem una sessió d’Educació Emocional amb la psicològa de l’escola. En aquestes, intentem apropar-nos als nostres alumnes per millorar la seva autoestima, autogestió i l’anomenament d’allò que senten. Saber que sentim és saber que podem fer per millorar el nostre estat. Aquest espai, també ens ajuda a conèixer millor als nostres alumnes i aprofundir més en una cosa tan essencial com són les seves emocions, creant un espai on l’objectiu no són els aprenentatges sinó que puc fer per trobar-me i sentir-me millor.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept

#growingtogether

#projecteescolaEducacioemocional