En les diferents sessions d’anglès, intentem facilitar als alumnes recursos que els ajudin a millorar el seu «speaking». També a adquirir vocabulari i millor expressió tant per l’escrit com per l’oral.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacidad.
I Accept