Durant l’última setmana, una doctora ha visitat les classes de la ESO per parlar amb els alumnes de la Covid 19. Gràcies a Cat Salut per aquesta iniciativa, ha estat molt interessant per alumnes i mestres conscienciar-nos més i millor sobre la nova realitat. S’ha de ser responsable!