Sol·licita informació

Innovació

Recursos que fem servir

Google Classroom:

Google Classroom permet dinamitzar la realització i l’evaluació de les feines en el dia a dia de les classes. També afavoreix el progrés d’aprenentatge en aquells alumnes que no poden assistir.

Gmail:

És una eina fonamental en el nostre dia a dia. Sobretot, en la realitat viscuda aquests darrers mesos. La comunicació entre famílies, alumnes i escola és molt important i pensem que aquest recurs ens ajuda i ens facilita poder portar a terme aquest repte. Estem al teu costat i les noves tecnologies, ens permet poder aconseguir-ho amb major qualitat.

Google meet o zoom:

Amb Google Meet facilitem la comunicació mitjançant videoconferència entre els diferents membres del nostre centre: famílies, alumnes, professors i personal no docent.

Objectius

We are ATC #Keepinteach (Nosaltres estem Al Teu Costat) és la proposta educativa del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat per donar resposta a la suspensió temporal de les activitats docents presencials a Catalunya.

Estem continuant la tasca docent de manera no presencial, atenent de la millor forma possible als nostres alumnes: donem explicacions, solucionem dubtes, corregim activitats, tutories personals, etc. Per últim volem estar molt a prop de les famílies, atenent els dubtes que us puguin sorgir.

 

  • Donem resposta a la suspensió de les classes presencials, de manera que els alumnes puguin continuar amb el seu aprenentatge.
  • Atenem als alumnes: portem a terme explicacions, solucionem dubtes, corregim activitats, donem feedback, tutories personals, etc.
  • Continuar la tasca docent de manera no presencial.

Principis fonamentals

Rutina diària:

Els alumnes rebran una rutina com si fos un “menú” que els ajudarà a organitzar-se el dia i a saber què és el que han de fer.

Innovació:

Aquest projecte és fruit de la innovació que es produeix davant de situacions d’incertesa. Gràcies a la tecnologia i el compromís docent, es potencia l’aprenentatge integral de l’alumne, tot i no estar a l’escola.

Contacte amb el docent:

Els alumnes segueixen tenint contacte diari i directe amb els seus professors. Aquest és un aspecte que tenim clar des dels inicis del projecte: els alumnes necessiten sentir que el professor continua al seu costat, que pot comptar amb ell i que aquest l’ajudarà en els seus dubtes, en el seu aprenentatge i en el seu creixement.

Projecte d’emprenedoria 5è

L’emprenedoria és la capacitat d’una persona de tirar endavant els seus projectes. El programa «Cultura Emprenedora a l’Escola» (CuEmE) està pensat per fomentar aquesta capacitat en els nois i noies del cicle superior d’educació primària.

L’estratègia local és el plantejament que s’impulsa des de l’ajuntament de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic per tal que el CuEmE sigui un programa que vagi més enllà de l’escola i es vincula amb el territori: amb el propi ajuntament, amb les entitats, les empreses i amb la població en general.

Durant un curs escolar, els nens i nenes creen i gestionen una cooperativa escolar amb el recolzament de l’escola, l’ajuntament i les empreses i entitats del municipi.

Els beneficis de la cooperativa aniran destinats a una ONG ( els que els socis i sòcies escullen) i a fer una activitat lúdica.

Un projecte de lo més enriquidor per els alumnes de cicle superior.

Etapes

Educació Infantil

A Educació Infantil s’està treballant a cada casa amb pautes diàries i indicacions de les seves mestres. Fent videoconferències i tutories amb les famílies per resoldre dubtes.

Educació Primària

Continua l’activitat a través de correus electrònics, vídeos i videoconferències amb els mestres
molt pendents dels seus alumnes, donant-lis feina i fent correccions.

Educació secundària

A Educació Secundària l’activitat continua amb classes a través de videoconferència, aules
virtuals i tutories personalitzades.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.