Sol·licita informació

Les famílies ens trien

Quan s’escull un col·legi, es valoren molts aspectes: el projecte educatiu, els serveis, les innovacions que proposa l’entitat educativa… Volem compartir amb tots vosaltres quins ítems són els que més valoren les famílies quan ens escullen. Segur que sabràs quines són les teves prioritats i com t’agradaria que nosaltres t’ajudéssim en l’educació dels teus fills o de les teves filles.

Objectius exigents per a uns bons resultats acadèmics

L’avaluació dels nostres resultats ens permet marcar-se noves fites a la recerca de la millora contínua i de l’excel·lència acadèmica i professional.

Generem consciència social en els nostres alumnes.

La dimensió social es reforça en els nostres alumnes, de forma transversal, en totes les assignatures i activitats en què estan immersos.

de87%les famílies que ens han triat, consideren aquest apartat com a molt rellevant.

Estem al teu costat, estem units: un col·legi familiar i proper

La proximitat és un dels principals segells dels nostres col·legis. L’estreta unitat entre els centres i les famílies es veu reflectida en l’excel·lència en els nostres alumnes.

Acompanyar per educar: educació personalitzada

Caminar al costat dels nostres alumnes en el seu procés de desenvolupament personal, social i espiritual defineix el nostre projecte educatiu.

Objectius exigents per a uns bons resultats acadèmics

L’avaluació dels nostres resultats ens permet marcar-se noves fites a la recerca de la millora contínua i de l’excel·lència acadèmica i professional.

de87%les famílies que ens han triat, consideren aquest apartat com a molt rellevant..

Generem consciència social en els nostres alumnes.

La dimensió social es reforça en els nostres alumnes, de forma transversal, en totes les assignatures i activitats en què estan immersos.

Estem al teu costat, estem units: un col·legi familiar i proper

La proximitat és un dels principals segells dels nostres col·legis. L’estreta unitat entre els centres i les famílies es veu reflectida en l’excel·lència en els nostres alumnes.

de87%les famílies que ens han triat, consideren aquest apartat com a molt rellevant.

Acompanyar per educar: educació personalitzada

Caminar al costat dels nostres alumnes en el seu procés de desenvolupament personal, social i espiritual defineix el nostre projecte educatiu.

Els valors: el primer per la formació integral dels alumnes

Fidels a les nostres senyes d’identitat seguim treballant per l’educació en valors, sent aquesta la característica més ben valorada per les famílies de les nostres escoles.

Competències per a la vida diària (no tot teoria)

L’aprenentatge d’habilitats cíviques i tasques domèstiques capacita als nostres alumnes per a ser persones competents en els diferents escenaris que es presenten a la vida.

de87%les famílies reparen en la importància d’humanitzar el treball dins de classe i fora d’ella.

Un projecte educatiu de persones per a persones

Aprendre, ensenyar, treballar tenint sempre en compte la dimensió humana de l’altre i el sentit de servei als altres.

Educació 3.0: Professors amb grans competències digitals, en contínua formació i alineats amb els valors que necessita el teu fill.

La millora contínua dels nostres docents constitueix un dels principals eixos vertebradors de la nostra dimensió pedagògica. Més encara en un món digital i canviant com l’actual.

Els valors: el primer per la formació integral dels alumnes

Fidels a les nostres senyes d’identitat seguim treballant per l’educació en valors, sent aquesta la característica més ben valorada per les famílies de les nostres escoles.

de87%les famílies reparen en la importància d’humanitzar el treball dins de classe i fora d’ella.

Competències per a la vida diària (no tot teoria)

L’aprenentatge d’habilitats cíviques i tasques domèstiques capacita als nostres alumnes per a ser persones competents en els diferents escenaris que es presenten a la vida.

Un projecte educatiu de persones per a persones

Aprendre, ensenyar, treballar tenint sempre en compte la dimensió humana de l’altre i el sentit de servei als altres.

de87%les famílies reparen en la importància d’humanitzar el treball dins de classe i fora d’ella.

Educació 3.0: Professors amb grans competències digitals, en contínua formació i alineats amb els valors que necessita el teu fill.

Poder cursar todas las etapas educativas es una apuesta por el acompañamiento a los alumnos y sus familias durante todo su recorrido escolar y su salto a la vida adulta.

¿I l’anglès? Yes, of course

El bilingüisme és un dels principals compromisos que tenim amb els nostres alumnes. Donar-los les eines lingüístiques i la capacitació per a l’obtenció de títols oficials.

La innovació educativa: noves fórmules per a nous escenaris

Viure en un món en plena evolució requereix d’alumnes i professors amb noves competències i recursos per afrontar escenaris impredictibles i extraordinaris.

de82%les famílies entenen la importància de fomentar aquesta actitud entre els alumnes.

Volem veure com creixen i es desenvolupen: Totes les etapes educatives

Poder cursar totes les etapes educatives és una aposta per l'acompanyament als alumnes i les famílies durant tot el recorregut escolar i el salt a la vida adulta.

La convivència dins i fora de l’aula: El millor ambient perquè el teu fill sigui feliç

otenciar la dimensió social i de respecte mutu entre els companys i en en la família propiciant una atmosfera d’harmonia en els centres i en les llars.

¿I l’anglès? Yes, of course

El bilingüisme és un dels principals compromisos que tenim amb els nostres alumnes. Donar-los les eines lingüístiques i la capacitació per a l’obtenció de títols oficials.

de82%les famílies entenen la importància de fomentar aquesta actitud entre els alumnes.

La innovació educativa: noves fórmules per a nous escenaris

Viure en un món en plena evolució requereix d’alumnes i professors amb noves competències i recursos per afrontar escenaris impredictibles i extraordinaris.

La convivència dins i fora de l’aula: El millor ambient perquè el teu fill sigui feliç

otenciar la dimensió social i de respecte mutu entre els companys i en en la família propiciant una atmosfera d’harmonia en els centres i en les llars.

de 82%les famílies entenen la importància de fomentar aquesta actitud entre els alumnes.

La innovació educativa: noves fórmules per a nous escenaris

Viure en un món en plena evolució requereix d’alumnes i professors amb noves competències i recursos per afrontar escenaris impredictibles i extraordinaris.

La innovació educativa: noves fórmules per a nous escenaris

Viure en un món en plena evolució requereix d’alumnes i professors amb noves competències i recursos per afrontar escenaris impredictibles i extraordinaris.

de82%de les famílies dels nostres centres, la valoren com un element essencial en l’actual educació dels seus fills.

Ens bolquem amb el seu futur professional.

Acompanyar als nostres alumnes durant la seva trajectòria educativa ens permet ajudar-los a donar resposta a una de les qüestions més importants en les seves vides: ¿a què em vull dedicar quan sigui gran?

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.