Quan s’escull un col·legi, es valoren molts aspectes: el projecte educatiu, els serveis, les innovacions que proposa l’entitat educativa… Volem compartir amb tots vosaltres quins ítems són els que més valoren les famílies quan ens escullen. Segur que sabràs quines són les teves prioritats i com t’agradaria que nosaltres t’ajudéssim en l’educació dels teus fills o de les teves filles.

Objectius exigents per a uns bons resultats acadèmics

L’avaluació dels nostres resultats ens permet marcar-se noves fites a la recerca de la millora contínua i de l’excel·lència acadèmica i professional.

92%

de les famílies aprecien que l’exigència en els objectius acadèmics eleven la qualitat de l’ensenyament.

Generem consciència social en els nostres alumnes.

 

La dimensió social es reforça en els nostres alumnes, de forma transversal, en totes les assignatures i activitats en què estan immersos.

87%

de les famílies dels nostres centres perceben la necessitat de reforçar aquesta dimensió humana en els seus fills.

Estem al teu costat, estem units: un col·legi familiar i proper

La proximitat és un dels principals segells dels nostres col·legis. L’estreta unitat entre els centres i les famílies es veu reflectida en l’excel·lència en els nostres alumnes.

87%

de les famílies dels nostres centres associen la identitat de les escoles Arenales amb la proximitat i la familiaritat.

Acompanyar per educar: educació personalitzada

Caminar al costat dels nostres alumnes en el seu procés de desenvolupament personal, social i espiritual defineix el nostre projecte educatiu.

87%

de les famílies dels nostres centres, ho veuen com un aspecte clau en la formació dels seus fills.

Els valors: el primer per la formació integral dels alumnes

Fidels a les nostres senyes d’identitat seguim treballant per l’educació en valors, sent aquesta la característica més ben valorada per les famílies de les nostres escoles.

87%

de les famílies que ens han triat, consideren aquest apartat com a molt rellevant.

Competències per a la vida diària (no tot teoria)

L’aprenentatge d’habilitats cíviques i tasques domèstiques capacita als nostres alumnes per a ser persones competents en els diferents escenaris que es presenten a la vida.

87%

de les famílies reconeixen la necessitat de preparar als seus fills en qualsevol situació ordinària.

Un projecte educatiu de persones per a persones

Aprendre, ensenyar, treballar tenint sempre en compte la dimensió humana de l’altre i el sentit de servei als altres.

87%

de les famílies reparen en la importància d’humanitzar el treball dins de classe i fora d’ella.

Educació 3.0: Professors amb grans competències digitals, en contínua formació i alineats amb els valors que necessita el teu fill.

La millora contínua dels nostres docents constitueix un dels principals eixos vertebradors de la nostra dimensió pedagògica. Més encara en un món digital i canviant com l’actual.

87%

de les famílies entenen que l’excel·lència professional i personal dels docents és vital per al desenvolupament dels seus fills.

¿I l’anglès? Yes, of course

El bilingüisme és un dels principals compromisos que tenim amb els nostres alumnes. Donar-los les eines lingüístiques i la capacitació per a l’obtenció de títols oficials.

87%

de les famílies perceben el bilingüisme un aspecte cabdal per al futur dels seus fills.

La innovació educativa: noves fórmules per a nous escenaris

Viure en un món en plena evolució requereix d’alumnes i professors amb noves competències i recursos per afrontar escenaris impredictibles i extraordinaris.

87%

de les famílies dels nostres centres, la valoren com un element essencial en l’actual educació dels seus fills.

Queremos ver cómo crecen y se desarrollan: Todas las etapas educativas

Poder cursar todas las etapas educativas es una apuesta por el acompañamiento a los alumnos y sus familias durante todo su recorrido escolar y su salto a la vida adulta.

82%

de las familias de nuestros centros reconocen la importancia de confiar la principal trayectoria educativa de sus hijos a este proyecto pedagógico.

La convivència dins i fora de l’aula: El millor ambient perquè el teu fill sigui feliç

Potenciar la dimensió social i de respecte mutu entre els companys i en en la família propiciant una atmosfera d’harmonia en els centres i en les llars.

82%

de les famílies entenen la importància de fomentar aquesta actitud entre els alumnes.

La innovació educativa: noves fórmules per a nous escenaris

Viure en un món en plena evolució requereix d’alumnes i professors amb noves competències i recursos per afrontar escenaris impredictibles i extraordinaris.

82%

de les famílies dels nostres centres, la valoren com un element essencial en l’actual educació dels seus fills.

Ens bolquem amb el seu futur professional.

Acompanyar als nostres alumnes durant la seva trajectòria educativa ens permet ajudar-los a donar resposta a una de les qüestions més importants en les seves vides: ¿a què em vull dedicar quan sigui gran?

82%

de les famílies consideren rellevant l’orientació professional que se’ls proporciona als seus fills.