Sol·licita informació

Per què ens escullen les famílies?

Quan es tria un col·legi, es valoren molts aspectes del projecte educatiu, els serveis i totes les seves propostes innovadores. Volem explicar-te quins són els ítems que més valoren les famílies quan ens trien. Volem saber les teves prioritats perquè t’ajudem i t’informem sobre quines són les nostres en l’educació dels vostres fills i filles:

Generem consciencia social en els nostres alumnes

La dimensió social es reforça en els nostres alumnes, de manera transversal, en totes les assignatures i activitats en la qual estan immersos.

Els valors: Prioritari per la formació integral dels alumnes

Fidels als nostres senyals d'identitat continuem treballant per l'educació en valors, essent aquesta la característica millor valorada per les famílies de la nostra escola.

Un Projecte educatiu de persones per a persones

Aprendre, ensenyar, treballar tenint sempre en compte la dimensió humana de l'altre i el sentit de servei cap als altres.

Acompanyar per a educar: educació personalitzada

Caminar al costat dels nostres alumnes en el seu procés de desenvolupament personal, social i espiritual defineix el nostre projecte educatiu.

Estem al teu costat, estem units: un col·legi familiar i proper

La proximitat és un dels principals segells dels nostres col·legis. L'estreta unitat entre els centres i les famílies es veu reflectida en l'excel·lència en els nostres alumnes.

Volem guadir amb vosaltres de com, els vostres fills i filles, van creixent i evolucionant en totes les etapes educatives

Poder cursar totes les etapes educatives és una aposta per l'acompanyament als alumnes i les seves famílies durant tot el seu recorregut escolar i el seu salt a la vida adulta.

I l'anglès? Yes, of course

El bilingüisme és un dels principals compromisos que tenim amb els nostres alumnes. Donar-los les eines lingüístiques i l'obtenció de títols oficials. Per aquest motiu, hem afegit algunes hores de més a la setmana, volem que sortin molt ben preparats!

Instal·lacions adients

Oferir instal·lacions formatives i socials per a tota la comunitat educativa, alumnes, professors i famílies, puguin beneficiar-se en el desenvolupament acadèmic, personal i espiritual.

Vetllem pel seu futur professional!

Acompanyar als nostres alumnes durant la seva trajectòria educativa ens permet ajudar-los a donar resposta a una de les qüestions més importants en les seves vida: a què em vull dedicar quan sigui gran?

Col·legi plural i obert a tothom!

Els col·legis de la xarxa busquen la implicació dels pares o tutors del menor en tots els aspectes relatius al seu desenvolupament acadèmic i personal.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.