Sol·licita informació

Infantil 2n cicle 3-5 anys

L’etapa 3-5 anys, que comprèn des de EI3 fins a EI5, és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge.

En l’etapa d’Educació infantil és fonamental que establim relacions afectives entre els infants i les mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

L’acompanyament de les tutores té un paper fonamental en l’evolució dels aprenentatges. Per aquest motiu, vetllem pel benestar dels infants i fem servir les metodologies i recursos més avançats i actuals, per aconseguir un bon aprenentatge.

Etapa

A l’etapa 3-6 (Educació Infantil) estructurem els continguts curriculars en tres grans àrees d’aprenentatge:

  • Comunicació i llenguatges, per anar construint un pensament diferenciat i relacionat amb allò que els envolta.
  • Descoberta d’un mateix i dels altres, que permet als petits adquirir més autonomia i identitat personal.
  • Descoberta de l’entorn, que els ajuda a avançar en el seu procés de socialització.

Per aconseguir un bon benestar dels nostres infants, ja fa més de 5 anys que vam crear el nostre projecte d’educació emocional. El qual, els hi ajuda a prendre consciència de les emocions, les dels altres, tolerar les pressions i frustracions.
També, els hi ajuda a accentuar la capacitat de treballar en equip i adoptar una actitud empàtica social, que els brindarà majors possibilitats de desenvolupament personal i social. A més, també creiem que els hi ajuda a comprendre millor la realitat que els hi envolta.

Servicios NS Montserrat

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.