Sol·licita informació

Infantil 2n cicle 3-5 anys

L’etapa 3-6 anys, que comprèn des de EI3 fins a EI5, és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge.

En l’etapa d’Educació infantil és fonamental que establim relacions afectives entre els infants i les mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

L’acompanyament de les tutores té un paper fonamental en l’evolució dels aprenentatges. Per aquest motiu, vetllem pel benestar dels infants i fem servir les metodologies i recursos.

ANGLÈS

Oferim un entorn lingüístic i vivencial en aquesta tercera llengua amb activitats, cançons, contes i jocs que afavoreixen l’adquisició de l’anglès d’una forma natural i divertida. A partir del curs 23-24 ampliem l’horari a 5 hores setmanals.ROBÒTICA

Possibilitem, gràcies a una activitat complementària com és la robòtica, que els infants adquireixin habilitats psicomotrius, socials i per la resolució de problemes mitjançant els robots.PROJECTES

Ajudem als infants a aprendre a aprendre afavorint un aprenentatge significatiu mitjançant la recerca, la investigació i el pensament crític.METODOLOGIA VIVENCIAL

Facilitem un enfocament educatiu que té com a objectiu que els infants aprenguin a partir de la seva experiència personal enfrontant-se a diferents situacions que afavoreixen l’aprenentatge dels conceptes i continguts curriculars.

EDUCACIÓ EN VALORS

Ens adaptem a cada infant i a les seves necessitats, treballant l’autoestima, l’empatia i la sensibilització vers els problemes dels altres. Tenint com a guia els valors cristians, els eduquem en el valor de les bones conductes i comportaments per una bona convivència amb els altres.

EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Adeqüem la tasca docent a les necessitats educatives específiques de cada alumne, atenent les capacitats, habilitats i actituds individuals.

Etapa

A l’etapa 3-6 (2n cicle d’educació infantil) estructurem els continguts curriculars en tres grans àrees d’aprenentatge:

– Comunicació i llenguatges, per anar construint un pensament diferenciat i relacionat amb allò que els envolta.

– Descoberta d’un mateix i dels altres, que permet als infants adquirir més autonomia i identitat personal.

– Descoberta de l’entorn, que els ajuda a avançar en el seu procés de socialització.

Com ho aconseguim?

– Fent que l’infant i el desenvolupament de les seves capacitats siguin el centre de totes les decisions, reconeixent-lo com a protagonista del seu propi aprenentatge i de l’aprenentatge del grup al qual pertany.

– Potenciant propostes educatives basades en situacions amb sentit, funcionals i contextualitzades.

– Prioritzant el benestar de l’infant i generant contextos educatius des del respecte als diferents ritmes de desenvolupament i aprenentatge.

– Promovent el joc com a conductor de gaudi i aprenentatge des de la llibertat d’acció, donant resposta a la curiositat de l’infant i a l’interès per crear, imaginar i explorar el món que l’envolta.

– Propulsant l’autonomia, la iniciativa i les capacitats innates dels infants mitjançant el respecte i l’escolta als ritmes evolutius de cadascú.

– Acompanyant als infants de manera conjunta amb les famílies, establint una relació de respecte, participació, confiança i diàleg

– Despertant la curiositat i la creativitat en tots els processos de desenvolupament i aprenentatge per poder resoldre els reptes diaris i quotidians.

– Impulsant les emocions perquè l’infant pugui afrontar les diferents situacions emocionals i de relació.

– Afavorint la comprensió i el respecte envers l’altre, propiciant un entorn d’igualtat i equitat.

Servicios NS Montserrat

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.