Sol·licita informació

Primària

A la primària vetllem per una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials dels nostres alumnes; adquirint les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, treball i estudi; i expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. No volem que només coneguin i aprenguin els continguts de cada nivell, sinó que facilitem els recursos i les metodologies més avançades i actuals per aconseguir un aprenentatge significatiu en totes les dimensions.

És tan important agafar hàbits que els hi permetin avançar en cada nivell com manipular, practicar, treballar cooperativament… perquè no només s’enriqueixen de les aportacions dels companys sinó que també, entenguin allò que estan aprenent i es facin protagonistes dels seus propis aprenentatges.

Els acompanyem perquè siguin alumnes competents, autònoms i responsables. També fomentem la qualitat de les seves feines i els encoratgem perquè treguin el màxim rendiment possible de totes les tasques que proposem en cada curs. L’esforç, la responsabilitat i les ganes per fer les coses bé, són clau per aconseguir una qualitat i excel·lència educativa. Per tant, sempre proposem activitats properes, motivadores, interessants i reals de cara als nostres alumnes.

L’hàbit d’estudi és important de cara a cursos superiors, per tant, acompanyem els nostres alumnes perquè estiguin preparats pel futur. Proposem activitats adaptades a cada nivell, perquè poc a poc vagin assolint aquests hàbits tant essencials i estiguin preparats per superar qualsevol repte.

Per continuar, assolint els aprenentatges, cada cicle té programades unes sortides culturals que afavoreixen i complementen els projectes que realitzem en cada trimestre. Sortir i conèixer el nostre entorn més proper, afavoreix la nostra cultura i poder aconseguir que entenguin millor allò que ensenyem.

A més a més, pensem que un bon aprenentatge s’aconsegueix quan som capaços d’apropar els continguts als nostres alumnes. L’atenció individualitzada, l’acompanyament i les adaptacions són essencials per poder cobrir les necessitats de cadascun dels nostres alumnes.  Oferim reforços, atencions i programes individualitzats perquè cada alumne aconsegueixi treure el màxim del seu rendiment.  També els hi oferim programes individualitzats tant per alumnes amb dificultats com per els que presenten altes capacitats.

Per aquest motiu, i entenent l’aula com un espai amb diversitat, només volem vetllar per uns bons aprenentatges, sinó que també creiem que l’acompanyament emocional és clau per ajudar als alumnes a sentir un equilibri que no només els permeti aconseguir una excel·lència educativa, sinó que també es preocupi perquè es sentin feliços i puguin gestionar i conèixer tot allò que senten.

Open Days

Si vols una sessió més personalitzada, demana una entrevista amb el director del centre..

Participa a les nostres Open Days

Serveis NS Montserrat

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.