Sol·licita informació

Secundària

A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional.

Preparar els alumnes per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’escola. Amb aquest objectiu, el nostre programa educatiu inclou disciplines,matèries i habilitats que ajuden a fomentar actituds com l’autoconeixement, la seguretat en un mateix, el compromís, l’assertivitat, l’autonomia i la creativitat.

Acompanyament personal i acadèmic

Les diferències que els alumnes presenten entre ells generen, també, necessitats i accions educatives diverses, enteses aquestes com el conjunt d’actuacions que apliquem perquè assoleixin els objectius establerts.

El tutor/a és el responsable directe de la relació amb els alumnes i amb les famílies, vetlla pel bon funcionament del seu grup-classe i, en col·laboració amb els caps d’estudis i el Departament d’Orientació Escolar, fa un acurat seguiment personal, emocional i acadèmic de cadascun dels seus alumnes.

Sortides culturals

Sortides culturals

Oferim viatges a tots els cursos de L’ESO :
1r ESO: esquiada
2n ESO: viatge cultural a Madrid
3r ESO: viatge cultural a París
4t ESO: viatge cultural a Berlín


Pràctica

Apropem els aprenentatges als nostres alumnes. Per tal de que puguin assolir millor els conceptes treballats.
Algunes de les activitats que proposem són:
Pràctiques de laboratori a tots els nivells i treball amb Science Bits
Robòtica a tots els cursos de l’ESO
Els alumnes a ESO treballen amb iPads i tenen llibres digitals. D’aquesta manera fomentem l’autonomia en la recerca i els preparem perquè siguin competents en el món digital.

Optatives

Optatives

Disposem d’una àmplia oferta de matèries optatives que permet als nostres alumnes apostar per l’aprenentatge de la 2a llengua estrangera com és el francès, robòtica, laboratori, Emoeduca ( Educació emocional) o Esports alternatius.


Serveis NS Montserrat

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.