Sol·licita informació

Secundària

A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional.

Preparem els alumnes per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’escola. Amb aquesta finalitat, el nostre programa educatiu inclou disciplines, matèries i habilitats que ajuden a fomentar actituds com l’autoconeixement, la seguretat en un mateix, el compromís, l’assertivitat, l’autonomia i la creativitat.

Acompanyament personal i acadèmic

L’alumnat és diferent entre si i, per tant, també ho són les seves necessitats i les accions educatives que s’hauran de portar a terme. El conjunt d’actuacions establertes permeten que l’alumnat aconsegueixi els objectius de cada cicle.

El tutor/a és el responsable directe de la relació amb els alumnes i amb les famílies, vetlla pel bon funcionament del seu grup-classe i, en col·laboració amb la resta de professorat, cap d’estudis i la Comissió d’atenció a la Diversitat, fa un acurat seguiment personal, emocional i acadèmic de cadascun dels seus alumnes.

Participa a les nostres Open Days

Open Days

Si vols una sessió més personalitzada, demana una entrevista amb el director del centre..

EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Adeqüem la tasca docent a les necessitats educatives específiques de l’alumnat, atenent les capacitats, habilitats i actituds individuals. Per tal que puguin assolir millor els conceptes treballats. L’ús dels iPads i llibres digitals fomenta l’autonomia en la recerca i els prepara digitalment de manera competencial.

ACOMPANYAMENT

Les tutories grupals, així com les personals, ens permeten acompanyar al nostre alumnat en les diferents etapes. La programació vertical d’aquestes ens permet treballar aquells aspectes més rellevants a cada moment del seu desenvolupament i donar resposta a les seves inquietuds. És fonamental, no sols treballar aquells aspectes més acadèmics, dirigits a la seva projecció acadèmica futura, sinó també altres aspectes emocionals que faran que puguin superar amb èxit els reptes del futur.

RELACIÓ FAMÍLIES

La relació entre les famílies i els professors és contínua. Reunions trimestrals per transmetre els objectius tant acadèmics com de formació. Escola de famílies i conferències sobre temes educatius de qualitat.

EDUCACIÓ EN VALORS

Treballem les competències emocionals, tenint com a guia els valors cristians. Els eduquem en el valor de les bones conductes i comportaments per una bona convivència amb els altres. Participació activa en campanyes solidàries pròpies -1e solidari- com alienes -Càritas, domund, parròquia, la marató de TV3, etc.- així com la realització del servei comunitari -la botigueta de Parets, el rebost, la residència d’avis-, que ajuden al nostre alumnat a conscienciar-se del món que els envolta i de la necessitat de ciutadans compromesos amb els seus drets i els dels altres.

CONVIVÈNCIA

Per tal de millorar la convivència escolar i aconseguir un bon clima a l’aula participem en el programa #Aquíproubullying i formem, any rere any, un grup d’alumnes perquè integrin l’equip de convivència del centre.

Els equips de convivència estan formats per dos alumnes de cada classe i les seves funcions són: observar i detectar situacions que trenquin la convivència, estar atents a companys que necessitin ajuda i analitzar les situacions conflictives per fer propostes d’intervenció.

LLENGUA ANGLESA

A secundària, treballem la llengua anglesa tant per unitats com per projectes. De forma individual o per grups, es treballen les competències bàsiques de Grammar, Vocabulary, Reading, Listening i Speaking, sempre vetllant pel creixement personal i acadèmic dels alumnes. Atenent les capacitats, habilitats i actituds individuals.

Optatives

Disposem d’una àmplia oferta de matèries optatives que permet a l’alumnat, i a les seves famílies, triar aquelles que més els convingui segons els seus interessos o habilitats: aprenentatge d’una segona llengua estrangera (francès), robòtica, hort, emprenedoria, cultura clàssica, Emoeduca (Educació emocional) o Esports alternatius.

Sortides culturals

Oferim viatges a tots els cursos:

  • 1r ESO: setmana blanca 
  • 2n ESO: viatge cultural a Madrid
  • 3r ESO: viatge cultural a París
  • 4t ESO: viatge cultural a Berlín o Roma

Serveis NS Montserrat

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.