Sol·licita informació

Procés d’admissió i preguntes freqüents

¿ Què he de fer si vull que el meu fill estudiï a l’escola Nsmonserrat?

 

SOL·LICITUDS DE PLAÇA

Aquest any la sol·licitud de preinscripció és totalment telemàtica, i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat, s’ha de tenir tota la documentació que cal adjuntar escanejada o fotografiada.

Des de l’escola us oferim la possibilitat d’acompanyar-vos en el procés de preinscripció. Estarem a la vostra disposició a través del telèfon de l’escola 935620356 o si ho preferiu, sol·licitant una cita presencial a l’escola.

Servei datenció personalitzat. Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulario.

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per donar-te una cita el dia i hora que et vingui millor.

Fes la teva sol·licitud a l’escola amb un assessor. Pide cita per atendre’t de forma personalitzada.

Participa a les nostres Open Days

Open Days

Si vols una sessió més personalitzada, demana una entrevista amb el director del centre.

Procés d'Admissió de Nous Alumnes per al curs 2022-2023

Infantil 2º ciclo (3-5 años), Primaria y E.S.O

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/sollicitud/

Infantil 1r cicle (0, 1 i 2 anys).

Demana la teva entrevista personal per conèixer el col·legi i el procés de reserva de plaça.

Els que vulguin accedir per primera vegada a una etapa no concertada del Col·legi: 1r cicle d’Infantil (0 any: nascuts 2023, 1 any: nascuts 2022 i 2 anys: nascuts 2021), han de fer la reserva de plaça escrivint a: col-nsmontserrat@xtec.cat o rellenado el siguiente formulario.

Terminis de presentació de sol·licituds:

Educació Infantil i Primària: Del 6 al 20 de març de 2023

Enllaç directe preinscripció infantil

Enllaç directe preinscripció primària.

ESO: Del 8 al 20 de març

Enllaç directe preinscripció secundària.

Com fer la preinscripció

Es pot fer per dues vies:

Amb identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil. Si s’ha indicat el número identificador de RALC o IDALU perquè és un alumne que ja ha estat escolaritzat a Catalunya, només caldrà adjuntar el llibre de família.
Amb suport informàtic , caldrà adjuntar:
-DNI, el NIE o el passaport de la persona sol·licitant.
-DNI de l’alumne si en té
-Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Dates clau del període d'admissió

Presentació de sol·licituds (infantil i primària): Del 6 al 20 de març de 2023
Presentació de sol·licituds (secundària): Del 8 al 20 de març de 2023
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023
Presentació de reclamacions: Del 21 al 27 d'abril de 2023
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 9 de maig de 2023
Llista ordenada: 11 de maig de 2023
Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: Del 29 de maig a l'1 de juny de 2023
Oferta final de places escolars: 9 de juny de 2023
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2023
Matriculació: Del 20 al 28 de juny de 2023

Criteris de baremació sol·licitud de plaça per al curs 23/24

Preguntes freqüents del procés d'admissió

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica oficial del centre per correu electrònic.

El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s’ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se’ls assigna el mateix número de desempat.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Les sol·licituds s’ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Llistes amb l’assignació de places i llistes d’espera

Cada centre publica la llista d’alumnes admesos al centre i la llista d’alumnes que s’hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d’espera.

La llista d’espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d’ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s’ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 7 de maig del 2021 si en un centre que té llista d’espera es produeix alguna vacant, aquesta s’ha d’oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se’ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l’oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l’elimina de la llista d’espera i la plaça vacant s’ofereix al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.

Llistes d’alumnes matriculats

A l’inici de curs es publica la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat el procés.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.