Sol·licita informació

Normativa

A la nostra organització donem rellevància al comportament de cada persona, cada dia i en qualsevol lloc on sigui. Busquem l’excel·lència en la interacció amb els companys de feina, amb els alumnes i les famílies, així com amb qualsevol altra persona o entitat. D’acord amb la legislació vigent, la comunitat educativa dels col·legis Arenals es regeix per una normativa accessible a tothom, que es troba recollida al Reglament de Règim Intern, Codi de Bones pràctiques i el Pla d’Igualtat.

El Reglament de Règim Interior

El Patronat o el Consell d’Administració de l’Entitat Titular és l’últim responsable de tota activitat del Centre. A aquest efecte, pot disposar la presència de dos Representants de la Titularitat, un en coordinació amb la Direcció i l’Equip Directiu i amb presència setmanal, i un altre en suport subsidiari per a les tasques de Gerència segons es requereixi. Com a Entitat Titular té les competències que li corresponen per llei i pels seus estatuts. Delega en el Director les facultats necessàries per al funcionament ordinari del Centre.

Codi Bones pràctiques

Els nostres treballadors es regeixen pel Codi de Bones Pràctiques d’Arenals Xarxa Educativa. El Codi corporatiu de bones pràctiques estableix una sèrie de principis que han de guiar lactuació de totes les persones que treballen a cada col·legi, amb lobjectiu de consolidar unes pautes de comportament que han de ser conegudes, acceptades i respectades per tota la comunitat educativa. És de compliment obligat i s’aplicarà el principi de diligència deguda per a la prevenció, detecció i resolució de conductes o pràctiques contràries al que estableix aquí.

Pla d'igualtat

La família i lescola són els primers àmbits de socialització i de construcció duna cultura que pot canviar o perpetuar formes de pensament i dacció social. Els pares i els professors són decisius per a la transmissió de valors de respecte, tolerància i igualtat entre homes i dones. També tenen un paper important en la compensació de desigualtats: i entre elles, les que provenen de prejudicis sexistes i que poden incidir en el desenvolupament de nens i nenes des dels primers anys. Com que família i escola proporcionen models de conducta, la societat demana a tota la comunitat educativa la seva participació activa en la transmissió d’una cultura que promogui la igualtat de drets, el respecte i la col·laboració. Des de l’escola cal desenvolupar una reflexió crítica sobre aquells aspectes que poden generar discriminació ció entre les persones pel simple fet de ser de sexe diferent. La societat confia en la tasca de l’escola a aquests assumptes de sensibilitat i demanda social especials.

PLC NSM

El Projecte Lingüístic (PL) és un dels documents que formen part del Projecte Educatiu de centre (PEC) i, per tant, s‟ha d‟aprovar per la majoria absoluta del Consell Escolar. Com a document que forma part del PEC es caracteritza per ser dinàmic i s‟ha d‟anar adaptant als canvis que es puguin produir en el sistema educatiu, en l‟entorn social, etc.

Pla de convivència ESO NS Montserrat

L’escola pretén formar persones responsables, tolerants, respectuoses, lliures, treballadores i cultes dins d’un ambient d’estudi i col·laboració que sigui agradable i que faciliti la tasca dels propis alumnes, del professorat i del personal no docent. La Comissió de Convivència junt amb tota la comunitat educativa, s’encarregaran d’aconseguir aquest bon clima escolar fent complir les normes de convivència redactades en aquest Pla.

PEC 2023-24

L’escola Nostra Senyora de Montserrat és una escola privada concertada, de confessionalitat catòlica de l’ordre religiosa de les Teatines. Es va fundar a Parets el 4 d’octubre de 1947, està ubicada al carrer Sant Gaietà en el terme limítrof entre Parets i Lliçà de Vall.
Actualment forma part de la Xarxa Educativa Arenales, Fundació Albada. L’escola està reconeguda dins del marc legal, segons les normatives vigents de la Generalitat en l’article 21 de la llei orgànica.

ORGANIGRAMA ESCOLA

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.