Sol·licita informació

Segell de transparència

La Fundació Haz ha otrogat al nostre col·legi el Segell de Transparència en la modalitat de tres estrelles (***) que correspon amb el màxim grau de cumpliment en aquesta matèria.   La transparència voluntària al web és fruit de l’esforç per difondre i publicar la informació rellevant del nostre centre, fent-la visible i accessible a tots els grups d’interès de forma íntegra i actualitzada. Segell de transparència La Fundació Haz estableix la marca Segell de Transparència- Escoles  i les seves diferents modalitats com distintiu diferenciador de les entitats que compleixen les condicions del Segell de Transparència – Escoles en les seves tres modalitats: t***, t**, t*. La distinció t***, que hem rebut s’otorga a les escoles que compleixen entre el 90% i el 100% dels indicadors de transperència establerts per la Fundació Haz en el document la transparència i el bon govern de les escoles.
  1. Una primera condicció és la visibilitat, facilitar que el contingutsigui capat de forma senzilla per estar situat en un lloc visible del web.
  2. Un segon element important que es valora és l’accessibilitat.
  3. La informació ha de ser també actual. 
  4. El quart element és la integritat,  que la informació sigui completa i exhaustiva.
Obrim les portes a la nostra escola amb el Portal de Transparència NS Montserrat, per a que pogueu conèixer de primera mà qui som i com és la nostra vocació de servei a les famílies. Podeu accedir directament a tota la informació visitant el nostre Portal de transparència.         La Fundación Haz ha otrogado en nuestro colegio el Sello de Transparencia en la modalidad de tres estrellas (***) que corresponde con el máximo grado de cumplimiento en esta materia.   La transparencia voluntaria en la web es fruto del esfuerzo por difundir y publicar la información relevante de nuestro centro, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de forma íntegra y actualizada.   Sello de transparencia La Fundación Haz establece la marca Sello de Transparencia- Escuelas  y sus diferentes modalidades como distintivo diferenciador de las entidades que cumplen las condiciones del Sello de Transparencia – Escuelas en sus tres modalidades: t***, t**, t*. La distinción t***, que hemos recibido, se otorga a las escuelas que cumplen entre el 90% y el 100% de los indicadores de transperencia establecidos por la Fundación Haz en el documento la transparencia y el buen gobierno de las escuelas.
  1. Una primera condicción es la visibilidad, facilitar que el contenido sea capado de forma sencilla por estar situado en un sitio visible de la web.
  2. Un segundo elemento importante que se valora es la accesibilidad.
  3. La información debe ser también actual.
  4. El cuarto elemento es la integridad, que la información sea completa y exhaustiva.
Abrimos las puertas a nuestra escuela con el Portal de Transparencia NS Montserrat, para que podáis conocer de primera mano quiénes somos y cómo es nuestra vocación de servicio a las familias. Puede acceder directamente a toda la información visitando nuestro Portal de transparencia.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.