We are ATC #Keepinteach (Nosaltres estem Al Teu Costat) és la proposta educativa del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat per donar resposta a la suspensió temporal de les activitats docents presencials a Catalunya.

Estem continuant la tasca docent de manera no presencial, atenent de la millor forma possible als nostres alumnes: donem explicacions, solucionem dubtes, corregim activitats, tutories personals, etc. Per últim volem estar molt a prop de les famílies, atenent els dubtes que us puguin sorgir.

Objectius

  • Donem resposta a la suspensió de les classes presencials, de manera que els alumnes puguin continuar amb el seu aprenentatge.
  • Atenem als alumnes: portem a terme explicacions, solucionem dubtes, corregim activitats, donem feedback, tutories personals, etc.
  • Continuar la tasca docent de manera no presencial.

Principis fonamentals

Rutina diària:

Els alumnes rebran una rutina com si fos un “menú” que els ajudarà a organitzar-se el dia i a saber què és el que han de fer.

Innovació:

Aquest projecte és fruit de la innovació que es produeix davant de situacions d’incertesa. Gràcies a la tecnologia i el compromís docent, es potencia l’aprenentatge integral de l’alumne, tot i no estar a l’escola.

Contacte amb el docent:

Els alumnes segueixen tenint contacte diari i directe amb els seus professors. Aquest és un aspecte que tenim clar des dels inicis del projecte: els alumnes necessiten sentir que el professor continua al seu costat, que pot comptar amb ell i que aquest l’ajudarà en els seus dubtes, en el seu aprenentatge i en el seu creixement.

Etapes

Recursos que fem servir:

Google Classroom:

Google Classroom permet dinamitzar la realització i l’evaluació de les feines en el dia a dia de les classes. També afavoreix el progrés d’aprenentatge en aquells alumnes que no poden assistir.

Gmail:

És una eina fonamental en el nostre dia a dia. Sobretot, en la realitat viscuda aquests darrers mesos. La comunicació entre famílies, alumnes i escola és molt important i pensem que aquest recurs ens ajuda i ens facilita poder portar a terme aquest repte. Estem al teu costat i les noves tecnologies, ens permet poder aconseguir-ho amb major qualitat.

Google meet:

Amb Google Meet facilitem la comunicació mitjançant videoconferència entre els diferents membres del nostre centre: famílies, alumnes, professors i personal no docent.