Sol·licita informació

COMUNICAT INSTITUCIONAL

Ens dirigim a tota la comunitat educativa per a abordar un conflicte que ha succeït en el nostre col·legi i que ha tingut una certa repercussió en mitjans i xarxes socials. És important aclarir que la informació que s’ha difós ha estat tergiversada.

Des del primer moment en què es va tenir constància d’aquest conflicte, des de l’equip directiu del centre, prenem accions immediates i hem seguit de manera estricta tots els protocols establerts. Hem mantingut i estem mantenint una comunicació detallada i exhaustiva amb les autoritats pertinents, incloent-hi el Departament d’Educació, la Inspecció Educativa i els Mossos d’Esquadra. Actualment i com molts sabreu, l’alumna ha estat canviada de centre educatiu.

És fonamental per a nosaltres que tingueu plena confiança que estem abordant aquest assumpte amb la màxima serietat i responsabilitat. Des de l’inici, la transparència en la gestió d’aquest incident ha estat la nostra prioritat.

Ens entristeix profundament els atacs que està rebent el col·legi, ja que posen en dubte la professionalitat i el treball que duem a terme cada dia aquí en NSMontserrat.

Des de la direcció volem donar les gràcies a totes les famílies, al personal del centre i tantes persones que heu manifestat el vostre suport i compromís; els vostres fills i el seu benestar són i seran sempre la nostra prioritat.

La direcció i tots els professors del centre estem a la disposició de qualsevol grup d’interès que vulgui parlar amb nosaltres.

Nos dirigimos a toda la comunidad educativa para abordar un conflicto que ha sucedido en nuestro colegio y que ha tenido cierta repercusión en medios y redes sociales. Es importante aclarar que la información que se ha difundido ha sido tergiversada.

Desde el primer momento en que se tuvo constancia de dicho conflicto, desde el equipo directivo del centro, tomamos acciones inmediatas y hemos seguido de forma estricta todos los protocolos establecidos. Hemos mantenido y estamos manteniendo una comunicación detallada y exhaustiva con las autoridades pertinentes, incluyendo el Departament d’Educació, la Inspección Educativa y los Mossos d’Esquadra. Actualmente y como muchos sabréis, la alumna ha sido cambiada de centro educativo.

Es fundamental para nosotros que tengáis plena confianza en que estamos abordando este asunto con la máxima seriedad y responsabilidad. Desde el inicio, la transparencia en la gestión de este incidente ha sido nuestra prioridad.

Nos entristece profundamente los ataques que está recibiendo el colegio, ya que ponen en duda la profesionalidad y el trabajo que llevamos a cabo cada día aquí en Ns de Montserrat.

Desde la dirección queremos dar las gracias a todas las familias, al personal del centro y tantas personas que habéis manifestado vuestro apoyo y compromiso; vuestros hijos y su bienestar son y serán siempre nuestra prioridad.

La dirección y todos los profesores del centro estamos a disposición de cualquier grupo de interés que quiera hablar con nosotros.

Un saludo,

La dirección

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.