Sol·licita informació

La nostra metodologia

ABP - Aprenentatge Basat en Projectes

  • Canvi de la metodologia de treball per donar resposta a les necessitats dels alumnes del s.XXI 

Deixem de banda les “classes magistrals”, on el professor és el centre de l’experiència educativa, per donar pas al mètode de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i va aprenent i evolucionant a partir d’activitats de metacognició, de repte o d’autoavaluació que es van proposant.  Essent els alumnes els vertaders protagonistes, compartim l’últim dia del projecte amb les famílies, creant un espai on tots ells i elles, els hi  expliquen als seus familiars allò que han après. Fet molt motivador i enriquidor per a tots i totes els que ho vivim.

  • Aprenentatge significatiu

Es tracta de fomentar l’adquisició de coneixement i competències. El que es pretén és dotar als infants d’estratègies i eines per resoldre             problemes a partir de la manipulació, experimentació i gestió de la informació.

D’aquesta forma:

– Desenvolupen la seva autonomia i responsabilitat, ja que són els encarregats del seu propi aprenentatge.

– Es treballa la planificació, l’estructuració del treball i l’elaboració del producte

– Es desenvolupen les habilitats i competències com el treball en equip, la presa de decisions, la cerca d’informació, etc.

– Els nens i nenes aprenen a pensar i treballar de manera creativa i innovadora 

– S’aconsegueix que els infants siguin conscients dels seus pensaments i de la seva capacitat d’imaginació i generació d’idees

Noves tecnologies en l’aprenentatge

 Partim de la realitat que els nostres alumnes són “nadius digitals” i per aquest motiu incorporem l’ús de les noves tecnologies a les aules.Observem que el seu ús aporta beneficis a l’aprenentatge dels alumnes:

– Augmenta l’interès i la motivació ja que dediquen més temps a l’estudi i realitzen les tasques amb més entusiasme.

– Manté l’activitat intel·lectual de forma constant ja que requereix interacció.

– Facilita l’accés a la informació i possibilita la seva actualització.

– Desenvolupa les habilitats de recerca i selecció d’informació.

– Potencia la iniciativa i la presa de decisions.

– Afavoreix la inclusió d’alumnes amb diferents capacitats.

Per això, els alumnes de Primària utilitzen un iPad:

– De 1r a 4t, de forma compartida

– Alumnes de 5è i 6è, de forma individual (1 x 1)

Escacs en horari lectiu

Els escacs són un joc que treballen l’atenció, la concentració i la memòria, a l’hora que promouen el pensament lògic i milloren les habilitats comunicatives. Amb aquest joc, els nens i nenes desenvolupen la imaginació i la creativitat ja que aprenen a analitzar situacions conflictives i a avançar-se a les dificultats que puguin sorgir. D’altra banda, aprenen a assumir les derrotes i, per tant, permet controlar la frustració davant del fracàs.

Una vegada al mes, els nens i nenes fan una sessió d’escacs en horari lectiu per entrenar aquestes habilitats.

Tutories individualitzades a partir de 4t

El tutor juga un paper important en el desenvolupament dels alumnes, no només a nivell acadèmic sinó també a nivell personal. Així doncs, cal que orienti als seus alumnes en el seu procés d’aprenentatge a l’hora que ha d’atendre les seves dificultats. És necessari que el tutor tingui un espai on pugui escoltar als seus alumnes i els pugui oferir recursos. Per aquest motiu, una hora a la setmana, el tutor parla amb els alumnes de forma individual.

Projecte d’emprenedoria 5è

L’emprenedoria és la capacitat d’una persona de tirar endavant els seus projectes. El programa «Cultura Emprenedora a l’Escola» (CuEmE) està pensat per fomentar aquesta capacitat en els nois i noies del cicle superior d’educació primària.

L’estratègia local és el plantejament que s’impulsa des de l’ajuntament de manera transversal entre educació i desenvolupament econòmic per tal que el CuEmE sigui un programa que vagi més enllà de l’escola i es vincula amb el territori: amb el propi ajuntament, amb les entitats, les empreses i amb la població en general.

Durant un curs escolar, els nens i nenes creen i gestionen una cooperativa escolar amb el recolzament de l’escola, l’ajuntament i les empreses i entitats del municipi.

Els beneficis de la cooperativa aniran destinats a una ONG ( els que els socis i sòcies escullen) i a fer una activitat lúdica.

Un projecte de lo més enriquidor per els alumnes de cicle superior.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.