Sol·licita informació

«Novetats educatives curs 22-23»

L’escola, sempre intenta vetllar pel benestar dels nostres alumnes i la seva excel·lència educativa. Ambdues coses essencial per poder aconseguir una formació integral en tots ells i elles. Des de la primera etapa d’infantil fins a 4t de l’ESO. Per aquest motiu, hem vist convenient augmentar les hores d’anglès. Aconseguint que els nostres alumnes surtin preparats per examinar-se de les proves oficials.  Així doncs, el curs vinent, a l’escola s’impartiran més de 5 hores setmanals d’anglès.

Seguint el currículum de llengua estrangera i les noves metodologies que es presenten per assolir fluïdesa verbal en l’idioma. Diferenciarem les classes curriculars de la resta d’hores on s’impartirà l’anglès.

Ens emociona pensar, que un cop més apropem els nostres alumnes a una millor formació de la llengua, essent capaços d’escoltar, entendre i conversar en anglès. A més, de d’aconseguir ésser competent per aprovar les proves oficials que milloraran el seu futur currículum laboral. Un cop més, ens omple d’orgull pensar, que aquests petits passos els ajuden a construir-se un gran futur.

D’altra banda, continuant vetllant pels alumnes i donant resposta a les preocupacions de les famílies, presentem «Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú».

Essent conscients de la diversitat que es dóna en les aules, l’equip docent i no docent s’ha format per donar resposta a la diversitat. L’objectiu és adaptar-nos a les necessitats de cada nen i nena, ajudant-los en la seva evolució i aprenentatge. Així doncs, la formació realitzada ha estat sobre altes capacitats, Necessitats educatives especials i com treballar la inclusió dins l’aula. Sempre hem cregut, que l’alumne/a que es sent bé i treballar el que necessita aconseguirà millor els objectius proposats per aquest/a davant la seva realitat. Sense oblidar mai que, el nostre projecte d’Educació emocional i el servei de psicologia, ajuda acabar d’acompanyar i vetllar per un bon equilibri emocional- social i acadèmic de tots ells i elles. Som una escola que dona suport a l’educació que no s’oblida del cor.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi NS Montserrat?

Som una escola que pertany a la Xarxa Educativa Arenals. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que NS Montserrat pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales NS Montserrat és un col·legi d’Arenales Xarxa Educativa. En aquests moments la xarxa la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi NS Montserrat?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.