PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds (infantil i primària): del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de sol·licituds (secundària): del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de documentació: fins al 26 de març de 2021

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d’abril 2021

Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril de 2021


Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril de 2021.

Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2021

Llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021

Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera: 7 de maig de 2021

MATRÍCULA

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i 1r d’ESO: del 14 al 18 de juny de 2021.

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021.